Tenis

Tenis sporu, el-kol-göz koordinasyonu geliştirirken buna bağlı olarak motor gelişimi destekler. Bireysel ve grup oyunu çeşitlemeleri katılımcıya sosyal deneyimler yaşaması için imkan sağlar, dikkat ve odaklanma becerisini geliştirir. Temel tenis eğitiminin verileceği Hisar Akademi grup derslerimizde öğrenciler duruş, pozisyon alma, topla buluşma ve oyunun kurallarını öğrenirler.