İngilizce Drama

Dersler Türkçe ve İngilizce olarak işlenecektir. Sene sonu yapılacak performans Ingilizce olarak sahnelenecektir. Önce yaratıcı drama ve drama teknikleri kullanılarak katılımcıların bilgileri pekiştirilecek. Daha sonra da seçilecek olan Wizard of Oz, Alice in Wonderland, Cinderella, Peter Pan…. gibi İngilizce bir oyun çalışılıp, sene sonu küçük bir performans sergilenecektir. Tüm yıl sürecek bir atölyedir..