Fit Workout

Öğrencilerin kendi vücut ağırlıkları ve serbest ağırlıklarla yaptıkları eğlenceli bir kuvvet çalışmasıdır. Yenilenmiş fitness salonunda yapılacak derslerde katılımcıların yaş grupları göz önünde bulundurularak kas ve iskelet sisteminin yapılandırılması hedeflenir.