Aikido

Aikido, zihin, ruh ve bedenin denge ve uyum içerisinde olmasını amaçlayan ve kişiye hayatın her alanında çatışmasız bir yaşamın yollarını öğreten bir disiplindir. Bu özelliği sayesinde, sadece fiziksel bir çatışmada değil, hayatın her alanında kullanılabilir. Aikido, çocuğun rekabetten uzak bir ortamda, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunur. Temel felsefesi gereği, Aikido’da müsabaka yoktur. Aikido, başkası üzerinde, onu yenerek elde edilecek zaferi, gerçek bir zafer olarak nitelendirilmez. Aikido için gerçek zafer, ancak kişinin kendi içerisinde sağlayacağı gelişimle mümkün olabilir. Aikido’nun bu özelliği, çocuklara rekabetin kısıtlamalarından kurtulup, paylaşımın özgürlüğünü yaşayacakları bir ortam hazırlar. Böylece çocuklar, yenme-yenilme kıskacından çıkar, gelişimlerini rahatça ve keyifle sürdürebilir ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilirler.

Aikido derslerinde çocukların bedensel gelişimleri de büyük önem taşır. Pedagojik bir çerçeve içerisinde, güvenle hareket edecekleri ve bedenlerini fark edecekleri çalışmalar yapılır. Aikido derslerinde yapılan bu çalışmalarda çocukların; Denge duyularının gelişmesi, kondüsyonlarının artması, bedenlerini tanıyıp, fark etmeleri, sağlıklı bir beden duruşunun yerleşmesi, konsantrasyonlarının artması, analitik düşünme becerilerinin gelişmesi, reflekslerinin artması hedeflenir.