Cross Kids

Cross Kids (Temel Hareket Eğitimi) derslerimizde dikkat, denge, el-göz koordinasyonu, esneklik, reaksiyon ve çabukluk çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar beceri koordinasyon parkurları ve sportif oyunlar ile pekiştirilmektedir. Cross Kids dersine katılan çocuklar sağlam bir kondüsyonla bütün spor yaşamlarını destekleyecek bir alt yapı oluşturmuş olurlar.