Vokal

Hisar Müzik Akademisi vokal derslerinde bireyin ses çıkarma sürecinde gövdesinden maksimum faydalanmasını sağlayacak egzersizler ve alıştırmalar öncelikle yer alır. Doğru ses ve doğru artikülasyon çalışmaları derslerin omurgasını oluşturur. Eşlikli söylenilen parçalarla uygulamalar yapılarak süreç tamamlanır. Bireysel müzik odalarında yapılan derslerde vokal branşında çalışmalarınıza devam ederken klasik eğitimde okulumuzun üyesi olduğu Royal Akademi programından yararlanabilirsiniz.

Hisar Müzik Akademisi ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) sınav sistemine öğrenci hazırlamaktadır.  İngiliz Kraliyet Akademisi’nin müzik alanında uygulamakta olduğu sertifika ve diploma programı, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere uluslararası geçerliliğe sahip bir eğitim ve sınav sistemidir. Toplu teori ve solfej dersinin ardından bireysel vokal derslerine katılıp, dönem sonunda uygulanacak sınavlar sonucunda sertifika sahibi olabilirsiniz