Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama; çocukların doğuştan gelen yeteneklerinin gelişimi, kendilerini tanımalarını ve iç dünyalarına ayna tutmalarını sağlayan en önemli çalışmalardan biridir. Çocukların gelecekteki eğitim serüvenlerinde belirleyiciliği olan bu becerilerin bir kısmı ise; yaratıcı drama sayesinde kazandırılabilir.

Yaratıcı drama sahneleme kaygısı olmaksızın; öncelikle çocuğun kendi potansiyelini farkına varması, çok yönlü düşünmesi, olaylar arasında yeni ilişkiler kurması, aktif, meraklı ve sorgulayıcı olmasını sağlar. Özgüvenini, hayal gücü ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirir. Konuşma, dinleme, anlatım ve yorumlama yolu ile kendini ifade edebilme becerisini desteklerken dili, doğru, etkili ve güzel kullanma yeteneğini de pekiştirir. 

Hisar Akademi’de yaratıcı drama dersleri iki farklı saatte Türkçe yada İngilizce seçeneği ile sunulur. 

*İngilizce yaratıcı drama dersleri daha önce Türkçe yaratıcı drama derslerine katılmış ya da ingilizce seviyelerini pekiştirmek amacında olan öğrencilerin, kendilerini ingilizce daha

rahat ifade edebilmeleri için tasarlanmıştır. Tüm ders ingilizce işlenecektir. Derslere ilk defa katılanlara gelişim odaklı bir süreç için öncelikli olarak ana dilimizde gerçekleşecek derslere katılmaları önerilir.