Advanced Placement (AP)

Lise öğrencilerine yönelik olarak sunduğumuz AP Yaz Okulu, 1-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında kampüsümüzde gerçekleşecektir. Lise öğrencilerimizin akademik kazanımların yanı sıra, hem yurt dışı hem yurt içi üniversite hazırlık süreçlerine önemli katkılar sağlayan AP Dersleri programlarınının yaz döneminde sunulmasının, öğrencilerimizin akademik yıl içerisindeki programlarını düzenlemelerine destek olduğuna inanıyoruz.

AP Chemistry
Advanced Placement (AP) Chemistry Dersi, lise düzeyindeki öğrencilere yoğun ve kapsamlı bir kimya bilimi içeriği sunar. Bu ders, temel kimya kavramlarını derinlemesine inceleyerek öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirir ve kimyanın temel prensiplerini anlamalarını sağlar. AP Chemistry, atomların yapısı, kimyasal bağlar, termodinamik, kinetik, denge, asit-baz kimyası ve elektrokimya gibi konuları kapsar. Laboratuvar deneyleri ve pratik uygulamalar, öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek dünya bağlamlarında görmelerini sağlar ve bilimsel yöntemin anlayışını pekiştirir. Okulumuzda sunulan yaz okulu program, öğrencilere üniversite düzeyinde kimya eğitimine ve College Board tarafından sunulan AP sınavlarına hazırlık olanağı sunar.

Eğitmenler Hakkında

Sevinç Erdoğmuş, Hisar Lisesinde Kimya öğretmeni ve Fen Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Kimya Bölümünden mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek Lisansını tamamlamıştır. 30 yıllık öğretmenlik deneyimini bulunan öğretmenimiz 10 yıldır Hisar Okullarında çalışmakta ve AP Kimya derslerini vermektedir.

Ayşe Nur Çelikkol Kiper, bir Hisar Lisesi mezunudur ve Hisar Lisesi’nde Kimya öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Öğrencilerin meta bilişsel düşünme becerileri edinmelerini hedefleyen bir yaklaşımla 8 yıldır eğitim vermektedir.

AP Physics 1
Advanced Placement (AP) Fizik 1 dersi, lise düzeyinde temel fizik prensiplerini kapsayan zorlu bir programa sahiptir. Bu ders, öğrencilere Hareket, Kuvvet, Momentum, İş ve Enerji ve Dönme Hareketi gibi konuları içeren klasik mekanik alanında derinlemesine bir anlayış sağlar. AP Fizik 1, matematiksel modelleme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanırken, aynı zamanda deneysel verilerin analizini ve yorumunu da içerir. Öğrenciler, bu ders sayesinde, deneysel verileri analiz ederek ve matematiksel modeller oluşturarak gerçek dünya problemlerini çözmeyi öğrenirler. AP Physics 1 dersini almak için 9 ve 10. sınıf fizik derslerinin tamamlanmış olması tavsiye edilir. Okulumuzda sunulan yaz okulu programı, öğrencilere üniversite düzeyinde fizik eğitimine ve College Board tarafından sunulan AP sınavlarına hazırlık olanağı sunar.

Eğitmen Hakkında

Fatma Altun, Hisar Lisesi’nde 15 yıldır Fizik öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ayrıca 13 yıllık AP Fizik tecrübesi bulunan öğretmenimiz, öğrencilerle Parçaçık Fiziği alanında da araştırmalar ve etkinlikler yapmaktadır.

AP Physics 2
Advanced Placement (AP) Physics 2 dersi, lise düzeyindeki öğrencilere daha ileri düzeydeki fizik konularını içeren bir programa sahiptir. Bu ders, Manyetizma, Elektromanyetizma, Termodinamik, Optik ve Modern Fizik gibi geniş bir konu yelpazesini kapsar. Öğrenciler, elektrostatiklerden elektromanyetik indüksiyona kadar elektrik ve manyetizma alanındaki temel prensipleri derinlemesine incelerler. Ayrıca, ısıl dinamik, entropi, ısı transferi ve termodinamik yasalar gibi termodinamik konuları öğrenirler. Optik kısmında ise Işığın Yayılması, Yansıma, Kırılma, Mercekler ve Optik Aletler gibi konulara odaklanılır. Son olarak, modern fizik bölümü, Kuantum Mekaniği, Atom ve Nükleer Fizik gibi çağdaş fizik konularını içerir. AP Physics 2 dersi, öğrencilere karmaşık fiziksel kavramları anlama ve analiz etme becerilerini geliştirirken, aynı zamanda fen bilimlerine ilgi duyan öğrencileri daha derinlemesine bir anlayışa yönlendirir. AP Physics 2 dersini almak için 9 ve 10. sınıf fizik derslerinin tamamlanması tavsiye edilir.Okulumuzda sunulan yaz okulu program, öğrencilere üniversite düzeyinde fizik eğitimine ve College Board tarafından sunulan AP sınavlarına hazırlık olanağı sunar.

AP Environmental Science

Advanced Placement (AP) Environmental Science dersi, öğrencilere çevresel sorunları anlama, değerlendirme ve çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan zorlu bir programa sahiptir. Bu ders, Doğal Kaynakların Korunması, Kirlilik Kontrolü, Biyoçeşitlilik Korunması, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Çevresel Politika gibi çeşitli konuları kapsar. Öğrenciler, çeşitli ekosistemlerin işleyişini ve insan etkilerinin doğaya olan etkilerini inceleyerek, çevresel sorunlara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğrenirler. Ayrıca, veri analizi, modelleme ve çevresel risklerin değerlendirilmesi gibi becerileri de geliştirirler. AP Environmental Science dersi, öğrencilerin çevresel konuları eleştirel bir şekilde değerlendirme yeteneklerini artırırken, aynı zamanda çevresel bilinçliliklerini de güçlendirir. Okulumuzda sunulan yaz okulu program, öğrencilere üniversite düzeyinde fizik eğitimine ve College Board tarafından sunulan AP sınavlarına hazırlık olanağı sunar.

Eğitmen Hakkında

Ceren Özçelik, 2021 yılından beri Hisar Okulları’nda Kimya öğretmenliği yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Ekoloji konularında öğrenciler ile çeşitli projeler yürütmektedir ve sera etkisine ilişkin zihinsel modellerinin incelenmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Hisar Okulları’nda AP Environmental Science dersini vermektedir.

AP C-Mechanics

Advanced Placement (AP) C-Mechanics dersi, lise düzeyindeki öğrencilere klasik mekanik konularını derinlemesine öğreten ve üniversite seviyesinde bir fizik deneyimi sunan bir programa sahiptir. Bu ders, öğrencilere Kinematik, Kuvvetler, Momentumun Korunumu ve Enerjinin Dönüşümü konularını matematiksel altyapıları ile içerir ve klasik fizik prensiplerini detaylı bir şekilde inceler. AP C-Mechanics dersi, diferansiyel ve integral hesap gibi matematiksel araçları kullanarak fiziksel olayları modelleme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Ayrıca, öğrencilere laboratuvar deneyleri yaparak ve problem çözme becerilerini geliştirerek fiziksel dünyayı anlama fırsatı sunar. AP Physics C : Mechanics dersini almak için 9 ve 10. sınıf fizik derslerinin tamamlanmış olması tavsiye edilir. Okulumuzda sunulan yaz okulu programı, öğrencilere üniversite düzeyinde mekanik eğitimine ve College Board tarafından sunulan AP sınavlarına hazırlık olanağı sunar.

AP C-Electricity
Advanced Placement AP Physics C: Electricity & Magnetism dersi, elektrik ve manyetizma konularını derinlemesine inceleyen ve öğrencilere üniversite seviyesinde bir elektrik ve manyetizma deneyimi sunan bir programa sahiptir. Bu ders, Elektrik Yüklerii, Elektrik Alan ve Elektriksel Potansiyel, Elektrik Akımı, Manyetik Alanları ve Elektromanyetik Dalgalar içeren geniş bir konu yelpazesini kapsar. AP C-Electricity dersi, matematiksel kavramları ve hesaplama tekniklerini kullanarak elektrik ve manyetizma problemlerini analiz etmeyi öğretir. Ayrıca, laboratuvar deneyleri ve pratik uygulamalar aracılığıyla öğrencilere elektrik ve manyetizma konularını gerçek dünya bağlamlarında gösterir. AP Physics C : Electricity & Magnetism dersini almak için 9 ve 10. sınıf fizik derslerinin tamamlanması tavsiye edilir. Okulumuzda sunulan yaz okulu program, öğrencilere üniversite düzeyinde fizik – elektrik eğitimine ve College Board tarafından sunulan AP sınavlarına hazırlık olanağı sunar.

Eğitmen Hakkında

Fatma Altun, Hisar Lisesi’nde 15 yıldır Fizik öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ayrıca 13 yıllık AP Fizik tecrübesi bulunan öğretmenimiz, öğrencilerle Parçaçık Fiziği alanında da araştırmalar ve etkinlikler yapmaktadır.