Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama, çocukların doğuştan gelen yeteneklerinin gelişimi, kendilerini tanımalarını ve iç dünyalarına ayna tutmalarını sağlayan en önemli çalışmalardan biridir. Çocukların gelecekteki eğitim serüvenlerinde belirleyiciği olan bu becerilerin bir kısmı ise; yaratıcı drama sayesinde kazandırılabilir.

Sahneleme kaygısı olmaksızın; öncelikle çocuğun kendi potansiyelini farkına varması, çok yönlü düşünmesi, olaylar arasında yeni ilişkiler kurması, aktif, meraklı ve sorgulayıcı olmasını, özgüvenin gelişimini, hayal gücü ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirir, katılımcı olan davranışını geliştirir, kendini ifade edebilme becerilerini geliştirir, dili, doğru, etkili ve güzel kullanma becerisini geliştirir, konuşma, dinleme, anlatım ve yorumlama becerileri geliştirir, grup ilişkilerini sağlamlaştırır.