VEX IQ

Geleceğin mühendisleri ilk eğitimlerine Hisar Akademide başlıyor. Mühendisliğin temel ilkeleri, robotik, kodlama ve mekaniğin birleşimiyle, Carnegie Mellon Robotics Academy tarafından hazırlanmış müfredat ile eğitimlerimiz gerçekleşiyor. Öğrenciler dönem boyunca VEX IQ setlerini kullanarak farklı robotlar tasarlar, inşa ederler ve programlarlar. Fen ve matematik alanlarına ait bir çok kazanımı da barındıran müfredat eşliğinde ilerleyen süreçte, öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgisi teoriyi uygulama ile birleştirdikleri eğitimlerimiz ile daha da artar. Eğitim boyunca kullandığımız mühendislik tasarım süreci çerçevesinin içselleştirilmesi ile öğrenciler sadece robotik yaparken değil, karşılaştıkları tüm problemlerin çözümünde bir mühendis gibi düşünmeyi alışkanlık haline getirirler. 7 yaş grubundan itibaren başlayacak eğitimlerimizde, yaş ve tecrübeye göre yapılacak gruplarla her seviyeden ilkokul ve ortaokul öğrencisinin kendini geliştirebileceği takımlarla çalışması, böylece takım çalışması ve işbirliği konusunda da tecrübe kazanması sağlanacaktır.